งานสั่งทำ

1. เลือกแบบ กรอบ

2. เลือกแบบเม็ดพลอย

1 ขวดรองรับพลอยประมาณ 30 เม็ด

เม็ดพลอยด้านบน

กรุณากรอกจำนวนเม็ดพลอย

เม็ดพลอยด้านล่าง

กรุณากรอกจำนวนเม็ดพลอย

3. การสลักชื่อ

รองรับ 10 ตัวอักษร ตัวอักษรละ 200 บาท กรอกได้เฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่เท่านั้น
สลักชื่อ 1 อักษร
สลักชื่อ 2 อักษร
สลักชื่อ 3 อักษร
สลักชื่อ 4 อักษร
สลักชื่อ 5 อักษร
สลักชื่อ 6 อักษร
สลักชื่อ 7 อักษร
สลักชื่อ 8 อักษร
สลักชื่อ 9 อักษร
สลักชื่อ 10 อักษร

4. ตัวอย่างสินค้า

ปริมาณพลอยในสินค้าตัวอย่างเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น
จำนวน สินค้า ราคา
Total: $265.24