งานสั่งทำ

1.เลือกแบบ กรอบ

2. เลือกแบบเม็ดพลอย

1 ขวดรองรับพลอยประมาณ 30 เม็ด

จำนวนเม็ดพลอยด้านล่าง *

เม็ดพลอยด้านล่าง
กรุณากรอกจำนวนเม็ดพลอยที่ต้องการ

จำนวนเม็ดพลอยด้านบน *

เม็ดพลอยด้านบน
กรุณากรอกจำนวนเม็ดพลอยที่ต้องการ

3. การสลักชื่อ

4. ตัวอย่างสินค้า

ปริมาณพลอยในสินค้าตัวอย่างเป็นเพียงภาพประกอบเท่านั้น

จำนวน สินค้า ราคา/บาท
no data
Total: